Εκπαίδευση

 
Παρακίνηση Μαθητών τον 21ο αιώνα

Θέλετε να αναπτύξετε στο σχολείο μια κουλτούρα παρακίνησης;

Ενώ ταυτόχρονα να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις ενός σχολικού περιβάλλοντος που δέχεται διαρκώς μεταρρυθμίσεις;

Αυτό είναι εφικτό μέσα από το The Leader In Me. Μια ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί αρχές ηγεσίας και αποτελεσματικότητας, η οποία χρησιμοποιεί απλή, καθημερινή γλώσσα, κατανοητή σε κάθε ηλικία, παρακινεί το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των σχολείων και προετοιμάζει τους μαθητές να πετύχουν στη ζωή.

Η προσέγγιση στηρίζεται στο βιβλίο του Stephen R. Covey Οι 7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων και δημιουργεί μια μοναδική σχολική κουλτούρα που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη δυναμικών και συνεργάσιμων ανθρώπων.

Σχολεία που εφαρμόζουν την προσέγγιση The Leader In Me™ παρατηρούν ότι οι μαθητές επιτυγχάνουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Βελτίωση ακαδημαϊκής απόδοσης

  • Βελτίωση της δημιουργικότητας

  • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων

  • Καλύτερη επικοινωνία

  • Μεγαλύτερη υπευθυνότητα

  • Αυτοπεποίθηση

  • Περισσότερη ομαδικότητα

 

Το πρόγραμμα βοηθάει νέους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες λήψης αποφάσεων για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αύριο και να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο της ζωής τους.

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε Περισσότερα

Αν θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθεί το σχολείο σας από το πρόγραμμα…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με


Email: dstefanidis@franklincovey.gr