Στρατηγικές Υλοποίησης εν μέσω Καθημερινών Προκλήσεων

Μελέτες Περιπτώσεων

υλοποίηση

Η FranklinCovey έχει μελετήσει γιατί κάποιοι οργανισμοί αποδίδουν εξαιρετικά, ενώ κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν σε πρωτοφανές επίπεδο. Στην πραγματικότητα, τόσο τα πιο αποδοτικά στελέχη, όσο και τα λιγότερο αποδοτικά, γνωρίζουν τι σημαίνει εξαιρετική απόδοση σε μία ομάδα: ικανοποιημένοι πελάτες, αφοσιωμένοι εργαζόμενοι και υψηλοί οικονομικοί δείκτες για σειρά ετών.

Τα κορυφαία στελέχη διαφέρουν από τα υπόλοιπα μόνο στην απόδοση. Η διαφορά-κλειδί μεταξύ των δύο ομάδων εργαζομένων βρίσκεται στο ότι οι πρώτοι είναι καλύτεροι στο να εφαρμόζουν στην πράξη όσα ήδη γνωρίζουν.

Για τα λιγότερο αποδοτικά στελέχη, η έρευνα υπογραμμίζει, ότι η απίστευτη ενέργεια που απαιτείται για τη διεκπεραίωση καθημερινών ζητημάτων – τον ‘ανεμοστρόβιλο’ της καθημερινότητας, υπονομεύει τη δυνατότητά τους να υλοποιήσουν τις σημαντικότερες προτεραιοτήτες. Οι ‘ανεμοστρόβιλοι’ που έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιο αποτελεσματικά στελέχη δεν είναι λιγότερο έντονοι, αλλά φροντίζουν να εγκαταστήσουν διαδικασίες για να εξασφαλίσουν τη δέσμευση των ανθρώπων να υλοποιήσουν τους σημαντικότερους στόχους.

«Το 70% των αποτυχημένων στρατηγικών οφείλεται στη φτωχή απόδοση της ηγεσίας. Σπάνια οφείλεται στην έλλειψη ευφυΐας ή οράματος.»
Ram Charan, Best-Selling Author and CEO, Global 500 Fortune


ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε Περισσότερα

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορεί να επωφεληθεί ο οργανισμός σας…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με


Αντώνης Αντωνιάδης

Email: antoniadis@franklincovey.gr
Τηλ.: +30 210 69.85.946 – 47