Οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης: Πιστοποίηση των Μάνατζερ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο ρόλος του μάνατζερ στην επίτευξη των εξαιρετικά σημαντικών στόχων ενός οργανισμού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Παρόλα αυτά, πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι δεν μπορούν να περιγράψουν με σαφήνεια τους εξαιρετικά σημαντικούς στόχους, ενώ συχνά προσπαθούν να πετύχουν πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Αντίθετα, φανταστείτε έναν οργανισμό όπου κάθε ομάδα, από τη διοικητική μέχρι την ομάδα πρώτης γραμμής, είναι επικεντρωμένη στις μεγαλύτερες προτεραιότητες και αφοσιωμένη στην επίτευξη των Εξαιρετικά Σημαντικών Στόχων.

Η ΛΥΣΗ

Σε αντίθεση με τα συνήθη προγράμματα εκπαίδευσης πάνω στην επιχειρηματική στρατηγική, ο σκοπός των 4 Προδιαγραφών της Υλοποίησης δεν είναι μόνο η ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, αλλά και η δημιουργία πλάνων ενεργειών από τους ίδιους τους μάνατζερ. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η εύρεση των εξαιρετικά σημαντικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε μάνατζερ και ομάδα, στη συνέχεια ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης και των δράσεων που θα προβλέπουν το βαθμό επίτευξης των στόχων.
Τα αποτελέσματα προκύπτουν από δύο μεταβλητές: τη στρατηγική και την υλοποίηση.

Οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε συνεχώς τη μεταβλητή της υλοποίησης. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν εκπαιδεύσουμε τους ηγέτες να εκπαιδεύουν τις ομάδες τους στις 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης, κατανοούν τη μέθοδο αυτή σε ένα εντελώς νέο επίπεδο και τα αποτελέσματα, ως προς τους κύριους στόχους, είναι εντυπωσιακά.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, έχουμε αναπτύξει μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο, ώστε να παρέχουμε στους ηγέτες την εμπειρία, την υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα απλά εργαλεία για να επιτύχουν τις προτεραιότητές τους.

«Μόλις κατάλαβαν πόσο εύκολα εφαρμόζονται οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης, έγιναν πρωταθλητές και ξεκίνησαν να μεταδίδουν τον ενθουσιασμό τους στους άλλους.»
Danny Jones, Executive Director of Operational Excellence and Innovations, Opryland

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ

  • Ενισχύουν τον κομβικό ρόλο του μάνατζερ στη διαδικασία της υλοποίησης.
  • Αναπτύσσουν τους Εξαιρετικά Σημαντικούς Στόχους (ΕΣΗΣ), τους δείκτες μέτρησης που θα παρακολουθούν την εξέλιξη των στόχων και πίνακες αποτελεσμάτων για τις ομάδες τους.
  • Καθοδηγούν τα μέλη της ομάδας τους.

4 Disciplines of Execution participant kit

  • Προετοιμάζουν ομαδικές κοθοδηγητικές συνεδρίες.
  • Κατανοούν τη σημασία μιας συνεδρίας ΕΣΗΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από 20 εκπαιδευτικές ώρες. Υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης σε 2 διαδοχικές ημέρες ή και να διαμοιραστεί σε περισσότερες εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.


ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μάθετε Περισσότερα

Αν θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με 


Αντώνης Αντωνιάδης

Email: antoniadis@franklincovey.gr
Τηλ.: +30 210 69.85.946 – 47