Στρατηγικές Υλοποίησης εν μέσω Καθημερινών Προκλήσεων

 

Η FranklinCovey έχει μελετήσει το ερώτημα γιατί ενώ κάποιοι οργανισμοί αποδίδουν εξαιρετικά, κάποιοι άλλοι αποτυγχάνουν σε πρωτοφανές επίπεδο. Στην πραγματικότητα τόσο τα κορυφαία σε απόδοση στελέχη αλλά και οι λιγότερο αποδοτικοί ομόλογοί τους γνωρίζουν τι σημαίνει εξαιρετική απόδοση – ικανοποιημένοι πελάτες, εργαζόμενοι που δεσμεύονται και ανθηροί οικονομικοί δείκτες για σειρά ετών.

Τα κορυφαία στελέχη σε σχέση με τους ομόλογούς τους διαφέρουν στο πως αποδίδουν. Η διαφορά-κλειδί μεταξύ των δύο ομάδων εργαζομένων εστιάζεται στο ότι οι πρώτοι είναι καλύτεροι στο να ενσωματώνουν και να υλοποιούν όσα ήδη γνωρίζουν.

Σχετικά με τα λιγότερα αποδοτικά στελέχη, η έρευνα υπογραμμίζει την απίστευτη ενέργεια που απαιτείται μόνο για τη διεκπεραίωση καθημερινών ζητημάτων, υπονομεύοντας την δυνατότητα υλοποίησης των σημαντικότερων προτεραιοτήτων τους. Τα κορυφαία σε αποτελεσματικότητα στελέχη εγκαθιστούν διαδικασίες που δεσμεύουν τους ανθρώπους ως προς την απόδοσή τους απέναντι στους σημαντικότερους στόχους τους.

execution

Μελέτες Περιπτώσεων

«Το 70% των αποτυχημένων στρατηγικών οφείλεται στη φτωχή απόδοση της ηγεσίας. Σπάνια οφείλεται στην έλλειψη ευφυΐας ή οράματος.»
Ram Charan, Best-Selling Author and CEO, Global 500 Fortune
Μάθετε Περισσότερα

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορεί να επωφεληθεί ο οργανισμός σας…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με


Αντώνης Αντωνιάδης

Email: antoniadis@franklincovey.gr Τηλ.: +30 210 69.85.946 – 47