Οι 4 Προδιαγραφές Υλοποίησης: Πιστοποίηση των Μάνατζερ

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Ο ρόλος του μάνατζερ αναφορικά με την επίτευξη των εξαιρετικά σημαντικών στόχων ενός οργανισμού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Παρόλα αυτά, πολλές φορές ακόμα και οι ίδιοι δεν μπορούν να περιγράψουν με σαφήνεια τους εξαιρετικά σημαντικούς στόχους, ενώ συνήθως προσπαθούν να πετύχουν πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Αντίθετα, φανταστείτε έναν οργανισμό όπου κάθε ομάδα, από τη διοικητική μέχρι την ομάδα πρώτης γραμμής, είναι επικεντρωμένη στις μεγαλύτερες προτεραιότητες και αφοσιωμένη στην επίτευξη των Εξαιρετικά Σημαντικών Στόχων.

Η ΛΥΣΗ

Σε αντίθεση με τα συνήθη προγράμματα εκπαίδευσης επιχειρηματικής στρατηγικής, ο σκοπός των 4 Προδιαγραφών Υλοποίησης: Πετυχημένη Μετάβαση από το Στόχο στο Αποτέλεσμα δεν είναι μόνο η ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, αλλά και η δημιουργία πλάνων ενεργειών από τους ίδιους τους μάνατζερ. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η εύρεση των εξαιρετικά σημαντικών στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από κάθε μάνατζερ και ομάδα, στη συνέχεια ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης και των δράσεων που θα προβλέπουν το βαθμό επιτευξιμότητας των στόχων.
Τα αποτελέσματα προκύπτουν από δύο μεταβλητές: τη στρατηγική και την υλοποίηση.

Οι 4 Προδιαγραφές Υλοποίησης: Πετυχημένη Μετάβαση από το Στόχο στο Αποτέλεσμα μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθούμε συνεχώς τη μεταβλητή της υλοποίησης. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι με το να διδάσκουμε στους ηγέτες όχι μόνο τις 4 Προδιαγραφές Υλοποίησης: Πετυχημένη Μετάβαση από το Στόχο στο Αποτέλεσμα, αλλά και με το να τους εκπαιδεύουμε να τις διδάσκουν και να τις εφαρμόζουν στις ομάδες τους, οι ηγέτες κατανοούν τη μέθοδο αυτή σε ένα εντελώς νέο επίπεδο και τα αποτελέσματα, ως προς τους κύριους στόχους, είναι εντυπωσιακά.

Λαμβάνοντας το γεγονός αυτό υπόψη έχουμε αναπτύξει μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική μέθοδο ώστε να παρέχουμε στους ηγέτες την εμπειρία, την υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα απλά εργαλεία ώστε να επιτύχουν τις προτεραιότητές τους.

«Μόλις κατάλαβαν πόσο εύκολα εφαρμόσιμες είναι οι 4 Προδιαγραφές για τη Μετάβαση από το Στόχο στο Αποτέλεσμα, μεταμορφώθηκαν σε πρωταθλητές του μοντέλου και ξεκίνησαν να μεταδίδουν τον ενθουσιασμό τους στους άλλους.»
Danny Jones, Executive Director of Operational Excellence and Innovations, Opryland

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ

  • Ενισχύουν τον κομβικό ρόλο του μάνατζερ στη διαδικασία της υλοποίησης.
  • Αναπτύσσουν ένα πλάνο Εξαιρετικά Σημαντικών Στόχων (ΕΣΣτ), μέτρων μέτρησής τους και πινάκων αποτελεσμάτων για τις ομάδες τους.
  • Προετοιμάζονται για καθοδήγηση.
  • 4 Disciplines of Execution participant kit

  • Προετοιμάζουν ομαδικές κοθοδηγητικές συνεδρίες.
  • Κατανοούν τη σημασία μιας συνεδρίας ΕΣΣτ.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Αυτό το πρόγραμμα αποτελείται από 20 ώρες εκπαίδευσης. Υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης σε 2 διαδοχικές ημέρες αλλά και να διαμοιραστεί σε περισσότερες εφόσον αυτό είναι επιθυμητό.


ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μάθετε Περισσότερα
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορεί να επωφεληθεί ο οργανισμός σας...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με 


Αντώνης Αντωνιάδης

Email: antoniadis@franklincovey.gr Τηλ.: +30 210 69.85.946 – 47