Ηγεσία

Εξαιρετική Ηγεσία σε κάθε επίπεδο

7 Συνήθειες των Εξαιρετικά Αποτελεσματικών Ανθρώπων: Επισκόπηση

AP Pension: Εφαρμογή Λύσης

 

Μελέτη Περίπτωσης: Centiro
Western Digital: Εφαρμογή Λύσης

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ

 

Το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει κάθε οργανισμός είναι η κουλτούρα του και η κουλτούρα αυτή δημιουργείται από τη συμπεριφορά των ηγετών του. Στη FranklinCovey πιστεύουμε ότι οι καλύτεροι των ηγετών συνδυάζουν σπουδαίο χαρακτήρα (προσωπική και διαπροσωπική αποτελεσματικότητα) και επάρκεια δεξιότητας (ικανότητα να επιτυγχάνουν αποτελέσματα), στο στυλ ηγεσίας τους, σε οποιοδήποτε επίπεδο του οργανισμού κι αν βρίσκονται.

Βοηθάμε τους οργανισμούς να αναπτύξουν τα ηγετικά στελέχη σε τρία επίπεδα: Καθοδηγώντας τον εαυτό μου, Καθοδηγώντας την ομάδα μου και ο Ηγέτης των Ηγετών. Ο ηγέτης που μεταμορφώνει τη ζωή του, την ομάδα του και τον οργανισμό συνολικά, αποτελεί πρότυπο των υψηλότερων επιπέδων προσωπικής και διαπροσωπικής αποτελεσματικότητας και επιτυγχάνει ξανά και ξανά τα αποτελέσματα που επιδιώκει.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΒΟΗΘΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:
  • Επιτυγχάνουν διαρκή βελτιστοποίηση της απόδοσης.
  • Εφασφαλίζουν τη δέσμευση των εργαζομένων για την επίτευξη των πιο σημαντικών στόχων.
  • Κερδίζουν την πιστότητα των πελατών, όπως και όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
  • Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και τους στόχους και συνεισφέροντας πραγματικά, χτίζουν στρατηγικό πλεονέκτημα.
ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΑΠΛΕΣ, ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ:
  • Επιφέρουν αλλαγή κουλτούρας και αναπτύσσουν την εργασιακή δέσμευση.
  • Αναπτύσσουν ομάδες παγκόσμιας κλάσης, βελτιστοποιώντας τη συνεργασία και την καινοτομία.
  • Βοηθούν οργανισμούς που αντιμετωπίζουν συγχώνευση ή εξαγορά να αφομοιώσουν επιτυχημένα νοοτροπίες.
  • Επιταχύνουν την ανάπτυξη και αυξάνουν την προστιθέμενη αξία για τους μετόχους.
  • Χτίζουν στρατηγικό πλεονέκτημα δημιουργώντας τη “νοοτροπία του νικητή”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα Ηγεσίας…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με 


Αντώνης Αντωνιάδης

Email: antoniadis@franklincovey.gr Τηλ.: +30 210 69.85.946-7


Βρείτε σχετικές εκδηλώσεις