Διαχείριση Έργων

Ο σύγχρονος επαγγελματίας καλείται να πάρει –άτυπα– το ρόλο του Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργων. Η έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την απουσία δομημένης διαδικασίας, αυξάνουν τις πιθανότητες αποτυχίας, προκαλώντας ταυτόχρονα σπατάλη πόρων, κεφαλαίων και χρόνου εργασίας – επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχολογία του ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα διαρκεί 1 ημέρα και βοηθάει τους συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν επιτυχώς τα έργα που αναλαμβάνουν, μαθαίνοντας να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης. Θα υιοθετήσουν την κατάλληλη νοοτροπία, θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες και θα πάρουν τα εργαλεία για την επιτυχημένη πορεία των έργων που διαχειρίζονται.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ = ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η διαχείριση έργου δεν είναι απλά η διοικητική μέριμνα…. Με την ελπίδα ότι η ομάδα είναι έτοιμη να παίξει και να κερδίσει. Η δεξιότητα της ‘ανεπίσημης εξουσίας’ είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ, καθώς παρακινεί τα μέλη της ομάδας να συμβάλουν στην επιτυχία ενός έργου!

Εισαγωγή
 • Αντιληφθείτε ότι η σταθερή επιτυχία στη διαχείριση έργων εξαρτάται από τις διαδικασίες και τους ανθρώπους.
 • Εφαρμόστε τις 4 Θεμελιώδεις Συμπεριφορές που θα εμπνεύσουν την ομάδα να υλοποιήσει το έργο άρτια.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
 • Εντοπίστε τους συμμέτοχους κάθε έργου.
 • Καθορίστε ξεκάθαρα και μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Προσδιορίστε με σαφήνεια το σκοπό κάθε έργου.
Πλάνο
 • Εντοπίστε, εκτιμήστε και να διαχειριστείτε τους κινδύνους κάθε έργου.
 • Δημιουργήστε ένα ρεαλιστικό και σωστά προσδιορισμένο πλάνο του έργου.
Υλοποίηση
 • Διατηρήστε την υπευθυνότητα των μελών σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με το πλάνο.
 • Συντονίστε συνεχείς συναντήσεις για να παρακολουθείτε την ανταπόκριση των μελών στις δεσμεύσεις τους.
Εποπτεία και Έλεγχος
 • Δημιουργήστε ένα σαφές πλάνο επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει τακτικές αναφορές της προόδου και όποιες αλλαγές γίνονται.
Κλείσιμο
  • Αναγνωρίστε και ανταμείψτε τη συμβολή των μελών της ομάδας.
  • Κλείστε επισήμως κάθε έργο, καταγράφοντας τι μαθήματα πήρατε!

 

ΤΙ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ

 • Οδηγό Συμμετεχόντων
 • Σετ καρτών
 • Εργαλεία σε ηλεκτρονική μορφή
 • Χρωματιστά στυλό
 • Αυτοκόλλητες σημειώσεις
 • Μέτρηση πριν και μετά την εκπαίδευση

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ


ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί σε 1 ή 2 ημέρες.


ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Μάθετε Περισσότερα

Αν θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να επωφεληθείτε από το πρόγραμμα…

Επικοινωνήστε με 


Δέσποινα Σίσκου

Email: dsiskou@franklincovey.gr
Τηλ.: +30 210 69.85.946 – 47