Γεμίζοντας το Κανάλι

Το πρόγραμμα Filling your Pipeline είναι συγκεκριμένη και εφαρμοσμένη προσέγγιση στο να επιτυγχάνετε μετρήσιμα και πέραν του συνηθισμένου αποτελέσματα στις πωλήσεις.

  • Οι τεχνικές εντοπισμού δυνητικών πελατών που ήταν τόσο αποτελεσματικές στο παρελθόν, δεν αποδίδουν πλέον τα προσδοκώμενα.
  • Τα κανάλια πωλήσεων είναι τόσο περιορισμένα και ανταγωνιστικά που δεν οδηγούν πουθενά.
  • Αν και οι ομάδες πωλήσεων σήμερα δουλεύουν πιο σκληρά και ταχύτερα, συνήθως εστιάζουν σε αναποτελεσματικές δραστηριότητες.
  • Όταν οι εταιρείες αντιληφθούν ότι έχουν χάσει το στόχο, για τις περισσότερες είναι πολύ αργά.

 

Το πρόγραμμα Helping Clients Succeed: Filling your Pipeline σχεδιάστηκε ειδικά για τους ηγέτες πωλήσεων και τις ομάδες τους που αναζητούν να ενισχύσουν αποτελεσματικά και άμεσα τα δίκτυα/κανάλια εύρεσης υποψηφίων πελατών μέσα από μια προσέγγιση που αποδεδειγμένα παράγει διαρκή αποτελέσματα με το να:

  • Χρησιμοποιούν παραμετροποιώντας το σύστημα στις ανάγκες τους την νοοτροπία, τις δεξιότητες και τα εργαλεία των κορυφαίων σε απόδοση στελεχών στις πωλήσεις.
  • Εφαρμόζουν μια στρατηγική μέθοδο σχεδιασμένη από ειδικούς που θα τους βοηθήσει να παραμετροποιήσουν και να εφαρμόσουν επιτυχώς το σύνολο του συστήματος με δική μας καθοδήγηση σε περίοδο 12 εβδομάδων

 

Μάθετε Περισσότερα

filling your pipeline

Προσφέρουμε τρία προγράμματα ως εκπαιδευτικές συνεδρίες που ενδυναμώνουν την απόδοσή σας στις πωλήσεις. Ανάλογα με το που εντοπίζονται οι προκλήσεις για εσάς μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά ποιο από τα προγράμματα σας ταιριάζει περισσότερο.


Παρακαλούμε επικοινωνήστε με


Αντώνης Αντωνιάδης

Email: antoniadis@franklincovey.gr Τηλ.: +30 210 69.85.946 – 47