ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΙΩΝΕΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η Σημαντικότερη Δεξιότητα ενός Ηγέτη
Ο πιο Αξιόπιστος Οργανισμός στον Κόσμο: LEGO
Τα 2 Απαραίτητα Στοιχεία για την Αποδοχή της Αλλαγής
Η Σημαντικότητα της Δέσμευσης των Εργαζομένων
Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η εμπιστοσύνη δεν είναι απλώς μια αρετή: Είναι ένα πρακτικό, δύσκολα διαχειρίσιμο, εφαρμοσμένο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης σχετικά με το στοιχείο της Εμπιστοσύνης:

Οι ομάδες και οι οργανισμοί που λειτουργούν με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις σε αντίθεση με ομάδες και οργανισμούς με χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης, κάτι που έχει αποδειχτεί σε δεκάδες μελέτες μεταξύ πλήθους περιπτώσεων βιομηχανικών και άλλων κλάδων οργανισμών.

Η υψηλή Εμπιστοσύνη είναι ένα στοιχείο Επιτάχυνσης και Πολλαπλασιασμού.

Η εφαρμογή του προγράμματος The Speed of Trust βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται καλύτερα τις αλλαγές και να δημιουργούν ομάδες υψηλής απόδοσης που είναι ευέλικτες, συνεργατικές, καινοτομικές και δεσμευμένες.

ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟ Η ΟΠΟΙΑ:
  • Δημιουργεί κουλτούρα δέσμευσης και συνεργασίας, βασισμένης στα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης.
  • Αυξάνει την ταχύτητα και μειώνει τα κόστη σε μια επιχείρηση.
  • Υπολογίζει τους «Φόρους Εμπιστοσύνης» που επηρεάζουν τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες.
  • Αναπτύσσει υψηλής απόδοσης καινοτομικές ομάδες οι οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα αποτελέσματα που πέτυχαν.
  • Συντελεί στην επιτυχημένη αφομοίωση ύστερα από μια συγχώνευση ή εξαγορά.
Μάθετε Περισσότερα

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορεί να επωφεληθεί ο οργανισμός σας…

Please Contact 


Δημήτρης Στεφανίδης

Email: dstefanidis@franklincovey.gr