Ηγεσία με την Ταχύτητα της
Εμπιστοσύνης

Version 3.0

Καθοδηγώντας σε Περιβάλλον Εμπιστοσύνης

Στη σημερινή παγκόσμια οικονομία προβλήματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη, όπως διαφθορά, υπερβολική χρήση πόρων, γραφειοκρατία και απάτη επηρεάζουν την κερδοφορία ενός οργανισμού με την μορφή της χαμηλής παραγωγικότητας, άσκοπης σπατάλης πόρων  και χαμένων ευκαιριών. Επιπροσθέτως η έλλειψη εμπιστοσύνης στη σχέση με τους  πελάτες βλάπτει την φήμη της εταιρίας και τα οικονομικά της αποτελέσματα.

leading speed trust

Αναπτύξαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σας βοηθά όχι μόνο να αναγνωρίσετε τα κενά εμπιστοσύνης στον οργανισμό σας αλλά και το πώς να τα κλείσετε. Μετατρέψτε τους «Φόρους Εμπιστοσύνης» σε «Μερίσματα Εμπιστοσύνης». Δουλεύοντας σε Περιβάλλον Εμπιστοσύνης μειώνονται τα κόστη αυξάνεται η απόδοση και ενισχύονται τα κέρδη και η επιρροή σας. Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε ηγέτες όλων των βαθμίδων.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΝΑ:

 • Επιλέγουν αναμφίβολα να κάνουν την ανάπτυξη εμπιστοσύνης σοβαρό μέρος της δουλείας τους.
 • Αντιλαμβάνονται το πως εκλαμβάνουν οι άλλοι την αξιοπιστία τους μέσα από την προσωπική τους έκθεση tQ™ (εφαρμοσμένο εργαλείο μέτρησης της εμπιστοσύνης της Franklin Covey).
 • Κατανοούν τους πραγματικούς, μετρήσιμους «Φόρους Εμπιστοσύνης» που μπορεί να πληρώνουν χωρίς να το συνειδητοποιούν
 • Μετατρέπουν τους «Φόρους Εμπιστοσύνης» σε «Μέρισμα Εμπιστοσύνης», όφελος που προκύπτει από την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.
 • Σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν τα πλάνα για την ανάπτυξη Εμπιστοσύνης με όλους τους εμπλεκόμενους και στα πέντε επίπεδα ανάπτυξης της εμπιστοσύνης.
 • Ξεκινούν να χρησιμοποιούν την Γλώσσα της Εμπιστοσύνης σαν έναν σημαντικό μοχλό «κουλτούρας νίκης»
ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Οι συμμετέχοντες του Workshop λαμβάνουν τα εξής:

 • Οδηγός Συμμετεχόντων
 • Κάρτες Δράσης
 • Βιβλίο The Speed of Trust
 • Εργαλείο μέτρησης Εμπιστοσύνης tQ 360º
 • Εφαρμογή Speed of Trust Digital Coach

lsot_video image

«Η ικανότητα να εγκαταστήσεις, να καλλιεργήσεις, να επεκτείνεις και να επαναφέρεις την εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών -πελάτών, προμηθευτές και εργαζόμενοι- αποτελεί την καθοριστική ηγετική ικανότητα στην παγκόσμια οικονομία».
STEPHEN M. R. COVEY Author, The Speed of Trust

 

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Ταχύτητα της Εμπιστοσύνης | Εισαγωγή

Μάθετε Περισσότερα

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πως μπορεί να επωφεληθεί ο οργανισμός σας…

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με


Δημήτρης Στεφανίδης

Email: dstefanidis@franklincovey.gr