Στρατηγική Ηγεσία

Βοηθήστε τα ηγετικά στελέχη να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν στρατηγικές για την επιτυχία και να μετατρέψουν τις ιδέες σε δράσεις.

Παρακινήστε τα Ηγετικά Στελέχη να Λειτουργήσουν Στρατηγικά

Οι καλύτεροι ηγέτες λειτουργούν στρατηγικά. Είναι σταθεροί αλλά και ευέλικτοι, υποστηρίζοντας τις επιχειρηματικές προτεραιότητες με όραμα και διορατικότητα – και κινητοποιούν όλους τους ανθρώπους γύρω τους ώστε να εργάζονται για έναν σκοπό. Ο απώτερος στόχος; Να υπάρξει ο μέγιστος αντίκτυπος πάνω σε ουσιαστική οργανωτική πρόοδο.

Η ενίσχυση της στρατηγικής ηγεσίας σημαίνει βελτίωση της ικανότητας των ηγετών να κατανοούν και να εκφράζουν που πηγαίνει η ομάδα τους και γιατί. Περιλαμβάνει το να βοηθούν την ομάδα  να επιτυγχάνει αποτελέσματα με συνέπεια, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες που αναδεικνύουν το σύνολο των δυνατοτήτων κάθε μέλους της ομάδας στο ρόλο του.

Κάθε ηγέτης μπορεί να ωφεληθεί από την ενίσχυση της στρατηγικής του προσέγγισης. Το περιεχόμενο της FranklinCovey που βασίζεται σε αρχές, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι και η καινοτόμος τεχνολογία θα βοηθήσουν τους ηγέτες σας να αναπτύξουν το όραμα και τη στρατηγική τους, να το επικοινωνήσουν με έμπνευση και να το υλοποιήσουν με την πλήρη υποστήριξη της ομάδας.

Σημαντικές Δεξιότητες Στρατηγικής Ηγεσίας

Οι ηγέτες που έχουν ανεπτυγμένες στρατηγικές δεξιότητες μπορούν να δουν τη ‘μεγάλη εικόνα’ και τοποθετούν τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες εργασίες, ώστε να δημιουργήσουν μετασχηματιστικές αλλαγές στον οργανισμό.

Στρατηγική Σκέψη

Σκέφτεται ολιστικά τις αποφάσεις που πρέπει να παρθούν πέρα από τη δική του/της ομάδα, λειτουργία και άμεσους στόχους.

Καθορισμός Οράματος

Δημιουργεί ένα ξεκάθαρο και ελκυστικό όραμα για την ομάδα.

Στρατηγική Επικέντρωση

Διοχετεύει το χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους της ομάδας στις πιο σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες.

Δωρεάν Οδηγός

Impact Your Organization’s Results: Turn Average Employees Into High Performers

Learn how to move the middle 60% of your average performers toward the higher performance level of the top 20%.

Δωρεάν Webcast

The 4 Disciplines of Execution®: Execute Your Must-Win Strategies

Learn how to close your execution gaps by focusing on the highest priority work and driving behavioral change.

Ιστορίες των Πελατών μας

PepsiCo Food

Ανάπτυξη Ηγετών με Ενσυναίσθηση σε Όλο τον Οργανισμό

Η PepsiCo Foods North America ήθελε να προσφέρει στα στελέχη μία εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπου το περιεχόμενο θα προσφέρεται σταδιακά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επιλέγοντας περιεχόμενο από το All Access Pass® της FranklinCovey, ξεκίνησε το πρόγραμμα CORE Leadership με στόχο οι ηγέτες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Vibe Group

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη σε Ευρεία Κλίμακα

Η Vibe Group είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων με εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο της πληροφορικής. Ενώ ξεκίνησε με τους δύο ιδρυτές το 2011, αναπτύχθηκε γρήγορα και σήμερα απασχολεί 300+ εργαζομένους και 1.000 εξωτερικούς συνεργάτες. Δείτε πως συνεργάστηκαν με τη FranklinCovey για να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξής της εταιρείας, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η ταχεία ανάπτυξη.

SM Energy

Ανάπτυξη Κουλτούρας Προσωπικής Ηγεσίας για τη Διατήρηση Ταλέντων

Η SM Energy επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δέσμευσης και τη διατήρηση των ταλέντων μέσω της δημιουργίας μιας κουλτούρας προσωπικής ηγεσίας. Με τη βοήθεια του All Access Pass® της FranklinCovey, οι ηγέτες μιλούν μια νέα γλώσσα, καλλιεργούν σχέσεις συνεργασίας και συζητούν πως να επιτυγχάνουν τους στόχους τους πιο αποτελεσματικά.

Παγκόσμια Στελέχωση και Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάπτυξη Κουλτούρας για Παγκόσμια Ανάπτυξη

Μια πολυεθνική εταιρεία στελέχωσης και πρόσληψης προσωπικού επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός πλαισίου για την ενίσχυση της κουλτούρας της. Με τη βοήθεια του προγράμματος της FranklinCovey ‘Οι 4 Ουσιαστικοί Ρόλοι της Ηγεσίας’, εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο μαθαίνουν μια κοινή γλώσσα, βρίσκουν κοινά σημεία, γνωρίζονται και κατανοούν ο ένας τον άλλον.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Αναπτύξτε Όραμα και Στρατηγική για την Ομάδα

 • 01 Excelerators
  Αναπτύξτε Κοινό Όραμα και Στρατηγική

  Κάθε εξαιρετικός ηγέτης χρειάζεται να επικοινωνεί το όραμα, με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τους άλλους να τον/την βοηθήσουν να το επιτύχει. 

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

 • 02 Microlearning
  Πέντε Λόγοι για τους οποίους η Ομάδα Χρειάζεται Όραμα

  Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να αρχίσετε να σκέφτεστε την ‘μεγάλη εικόνα’ από σήμερα κι όλα.

  Διάρκεια: 10 λεπτά

 • 03 Video
  Στοχοθέτηση για Νέα Ομάδα

  Δείτε την εμπειρία ενός ηγέτη με μια νεοσύστατη ομάδα στην εταιρεία.

  Διάρκεια: 2 λεπτά

 • 04 Microlearning
  10 Τρόποι Παρακίνησης

  Το άρθρο αυτό θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε ορισμένες από τις βαθύτερες πηγές παρακίνησης που επηρεάζουν τις σημερινές ομάδες.

  Διάρκεια: 10 λεπτά

Βοηθήστε όλα τα ηγετικά στελέχη να λειτουργήσουν πιο στρατηγικά.

Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)
Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)