Leader in Me

Προσχολική, Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων στα σχολεία, διαχείριση αλλαγών στα σχολικά συστήματα και λύσεις για την ετοιμότητα σταδιοδρομίας και εξέλιξης της ζωής των μαθητών.

Από την προσχολική ηλικία έως το λύκειο, παρέχετε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τις δεξιότητες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν το μέλλον μας.

Το Leader in Me είναι ένα τεκμηριωμένο 12βάθμιο μοντέλο, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει το σθένος και τις ηγετικές δεξιότητες των μαθητών, να δημιουργήσει μια κουλτούρα υψηλής εμπιστοσύνης και να συμβάλει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων. Το μοντέλο αυτό εξοπλίζει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες με τις ηγετικές δεξιότητες και τις δεξιότητες καθημερινής ζωής που χρειάζονται για να αναπτυχθούν, να προσαρμοστούν και να συνεισφέρουν σε έναν δυναμικό κόσμο.

Βασικός Κορμός

Ο κορμός της εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί για να δημιουργήσει τη θεμελιώδη δομή υποστήριξης που απαιτείται για να θέσει ένα σχολείο στο δρόμο προς το ‘μεγαλείο’ και τα μακροπρόθεσμα βιώσιμα αποτελέσματα.

Καθοδήγηση

Υποστήριξη από ειδικούς για να βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη και το προσωπικό να εφαρμόσουν το Leader in Me στις μοναδικές προκλήσεις του σχολείου τους και να επιτυγχάνουν μετρήσιμα αποτελέσματα κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Εκπαιδευτικά Ταξίδια

Τα Εκπαιδευτικά Ταξίδια παρέχουν μια πορεία συνεχούς βελτίωσης για τα σχολεία και συνδέουν το Leader in Me με τα τρέχοντα θέματα του κλάδου της εκπαίδευσης.

Leader in Me Online

Τα σχολεία Leader in Me έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από 4.000 πηγές, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μαθήματος, βίντεο, υλικού για την τάξη, μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης on-demand, εβδομαδιαίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περιεχόμενο Leader in Me και της Αξιολόγησης Μετρήσιμων Αποτελεσμάτων (MRA).

Events

Professional Development

Online Event Series

Join us for one of our complimentary virtual events, which include our ongoing Research Conversations series and our Deepen Your Roots professional development series.

Replay

Live Online Event Replay

Building School Culture with Muriel Summers

Join Leader in Me Global Ambassador Muriel Summers on this virtual event replay as she dives deeper into The 7 Habits of Highly Effective People® and how they are connected to school culture, student and staff empowerment, and more.

Ιστορίες των Πελατών μας

Dr. Curtis L. Jones Jr.

Συζητάμε για το τι βιώνουν οι μαθητές στο σπίτι και στην κοινωνία και το μεταφέρουν στο σχολείο. Το Leader in Me για εμάς ήταν κάτι που είχαμε στο σχολείο και το οποίο μπορούσαν να πάρουν μαζί τους στο σπίτι. Διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές μεταφέρουν τη γλώσσα των 7 Συνηθειών στους γονείς τους, στις οργανώσεις και στις ομάδες που ανήκουν, και αυτό δημιουργεί μια αλλαγή που δεν περίμενα.

Dr. Curtis L. Jones Jr.

Γενικός Επιθεωρητής της χρονιάς 2019, Σχολική Περιφέρεια Bibb County, Macon, Georgia

Tammy Solomon-Gray, Διευθύντρια

Το Leader in Me είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για το σχολείο που αφορά την ηγεσία και τη ζωή και έχει αντίκτυπο σε όλους… Ξεκινώντας από τους ενήλικες, στη συνέχεια τα παιδιά και τις οικογένειές τους, και κατ’ επέκταση την κοινότητα στο σύνολό της.

– Tammy Solomon-Gray, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Cheviot

Dr. Kamela Patton

Ως ηγέτης μιας ποικιλόμορφης περιφέρειας, μπορώ να πω ότι οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης παρείχαν μια μοναδική και αποδεδειγμένη φόρμουλα που συνεχίζει να μας βοηθά στη στρατηγική εστίαση σε ευθυγραμμισμένα και βιώσιμα συστήματα, δίνοντας προτεραιότητα σε ό,τι είναι πιο αναγκαίο για τους ενδιαφερόμενους. Από τη σύλληψη του Στρατηγικού Σχεδίου της περιφέρειάς μας μέχρι τους επιμέρους στόχους των σχολείων και τους καθοδηγητικούς δείκτες, έχουμε υιοθετήσει αυτές τις στρατηγικές και αρχές ως μια διαδικασία εστίασης που φέρνει πρωτοποριακά αποτελέσματα. Αυτή η άψογη διαδικασία θα συνεχίσει να έχει διαρκή αντίκτυπο στα σχολεία μας, στο προσωπικό μας και στους μαθητές μας, καθώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται προσωπικά και ακαδημαϊκά.

– Dr. Kamela Patton, Επιθεωρητής Δημόσιων Σχολείων της κομητείας Collier

Δημοτικό Σχολείο Alexander

Η διαδικασία είναι πολύ εστιασμένη και περιλαμβάνει όλες τις πτυχές που απαιτούνται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ατόμων. Επιτρέπει την εμβάθυνση στην ηγεσία, την κουλτούρα και τις ακαδημαϊκές σπουδές.

– Δημοτικό Σχολείο Alexander

Επικοινωνήστε μαζί μας. Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)