Διαχείριση Έργου για τον Ανεπίσημο Διαχειριστή Έργων

Διαχείριση Έργου για τον Ανεπίσημο Διαχειριστή Έργων

Σε μία εποχή που η καινοτομία ανθίζει περισσότερο από ποτέ, η νέα ευέλικτη οικονομία των έργων απαιτεί τη συμμετοχή όλο και περισσότερων ανθρώπων σε κάθε οργανισμό για την επιτυχή διαχείριση των έργων. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ λίγοι αυτοί που λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση για το πως να το κάνουν αυτό.

Δεν είναι περίεργο που το 65% όλων των έργων αποτυγχάνουν* κάθε χρόνο!
Τα καλά νέα είναι ότι οι ανεπίσημοι διαχειριστές έργων μπορούν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για να διαχειριστούν έργα υψηλής αξίας και να εμπλέξουν τις ομάδες με τρόπο που να τις εμπνέει να καταβάλλουν εθελοντικά την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Πληροφορίες Σχετικά με το Πρόγραμμα

Επιτυχία = Αξία + Άνθρωποι + Διαδικασία

Το πρόγραμμα Διαχείριση Έργου για τον Ανεπίσημο Διαχειριστή Έργων συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές από τη διαχείριση ευέλικτων έργων και έργων μοντέλου καταρράκτη για να εξοπλίσει τους εκπαιδευόμενους με τη νοοτροπία, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν να εμπλέξουν και να εμπνεύσουν τα μέλη της ομάδας.

Η επιτυχία ξεκινά με την βασική ευέλικτη αρχή της αξίας – ένα έργο πρέπει να προσφέρει αξία σε έναν οργανισμό. Μόλις καθοριστεί η αξία, οι άνθρωποι είναι αυτοί που καθιστούν τα έργα επιτυχημένα μέσα από μια συνεπή διαδικασία.

 

Αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να:

  • Αναπτύξουν μια ισχυρή άτυπη εξουσία που εμπνέει τις ομάδες έργου να καταβάλλουν με συνέπεια και εθελοντικά την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.
  • Χρησιμοποιούν μια συνεπή διαδικασία για την έγκαιρη και ποιοτική έναρξη και ολοκλήρωση έργων υψηλής αξίας.
  • Επηρεάζουν και να εμπλέκουν άλλους για να καθορίσουν ένα σαφές πεδίο εφαρμογής του έργου, συμπεριλαμβανομένων σαφών παραδοτέων και στρατηγικών κινδύνου.
  • Να προβάλλουν ανοιχτή στάση και ευελιξία για την εφαρμογή προληπτικής διαχείρισης αλλαγών και την υλοποίηση έργων υψηλής αξίας.

Project Management Framework

The Project Management Framework guides you through five distinct elements in the life of any project. Coupled with the foundational behaviors taught in the course, this framework can help you deliver highly successful projects again and again.

Initiate, Plan, Execute, Monitor and Control, and Close

Initiate projects by identifying a project’s stakeholders, clarifying expectations and establishing clear and measurable project outcomes. The result: A project that has been realistically-scoped with precision.

Plan projects by identifying and managing project risks to create a realistic and well-defined project schedule. The result: A comprehensive roadmap for project success.

Execute projects by developing a cadence of accountability and providing honest, motivating feedback through regular team accountability sessions.  The result: Team members stay engaged and meet expectations through visibility of commitments and actions around the project plan.

Monitor and control the entire process through regular status reports to stakeholders and managing unexpected scope change.  The result: Projects are completed on-time and within budget.

Close a project to reinforce and celebrate both the process and the result of working together on a successful project.  The result: Team members are energized about participating in future projects.

The Outcome

Less stress, more teamwork, and consistent results.

When team members are personally invested in seeing projects completed, energized about working together as a team, and equally qualified to take charge of any project, you’ll experience a consistent pattern of project success.

Δωρεάν Οδηγός

How to Manage Your Time: 7 Tips for Doing What Matters Most

Hard-working professionals spend too much time putting out fires and not enough time pursuing their long-term goals.

Register for an Event

Complete your projects on time, on budget, and on the mark:

Learn how Project Management Essentials can equip your people with the principles and skills for consistent project success.

Πως να Φέρετε το Περιεχόμενο της FranklinCovey στον Οργανισμό σας

Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στο FranklσinCovey All Access Pass®. Αυτή η συνδρομητική υπηρεσία παρέχει στον οργανισμό σας απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενό που προσφέρουμε, όποτε το χρειάζεστε και όπου κι αν βρίσκεστε.

Live-Online

Δυναμική εκπαίδευση και ανάπτυξη, που διατίθεται διαδικτυακά από οποιαδήποτε τοποθεσία.

Ζωντανά σε Αίθουσα

Expert education and development delivered face-to-face.

On Demand

Περιεχόμενο που διατίθεται στους ανθρώπους σας όπου κι αν βρίσκονται, οποιαδήποτε στιγμή.

Ιστορίες των Πελατών μας

PepsiCo Food

Ανάπτυξη Ηγετών με Ενσυναίσθηση σε Όλο τον Οργανισμό

PepsiCo Foods North America desired a consistent leadership training with content that progressed over time. Curating content from FranklinCovey’s All Access Pass®, they launched their CORE Leadership program to build empathic leaders at all levels of their organization. Click here to see full case study

Vibe Group

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη σε Ευρεία Κλίμακα

Η Vibe Group είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων με εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο της πληροφορικής. Ενώ ξεκίνησε με τους δύο ιδρυτές το 2011, αναπτύχθηκε γρήγορα και σήμερα απασχολεί 300+ εργαζομένους και 1.000 εξωτερικούς συνεργάτες. Δείτε πως συνεργάστηκαν με τη FranklinCovey για να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξής της εταιρείας, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η ταχεία ανάπτυξη.

SM Energy

Ανάπτυξη Κουλτούρας Προσωπικής Ηγεσίας για τη Διατήρηση Ταλέντων

SM Energy is focused on increasing engagement and retaining talent through creating a culture of personal leadership. With the help of FranklinCovey’s All Access Pass®, leaders are talking a new language, building collaborative relationships, and discussing how to achieve goals more effectively.

Παγκόσμια στελέχωση & πρόσληψη προσωπικού

Ανάπτυξη Κουλτούρας για Παγκόσμια Ανάπτυξη

A global staffing and recruiting company is focused on creating a framework to enhance their culture. With the help of FranklinCovey’s The 4 Essential Roles of Leadership™, employees from around the world are learning a common language, finding common threads, and getting to know and understand each other

Επικοινωνήστε μαζί μας. Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)
Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)