Αυξήστε τις Πωλήσεις

Αναπτύξτε ηγετικά στελέχη στις πωλήσεις που υπερέχουν σε θέματα διαδικασίας, καλλιεργούν μακροχρόνιες σχέσεις και επιτυγχάνουν τους στόχους ανάπτυξης από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Ανεβάστε την Απόδοση της Ομάδας Πωλήσεων σε Άλλο Επίπεδο

Μια επιτυχημένη προσέγγιση των πωλήσεων βασίζεται στο κατάλληλα ισορροπημένο μίγμα επιστήμης και τέχνης. Οι ομάδες πωλήσεων χρειάζονται μια στρατηγική που βασίζεται σε δεδομένα και διαδικασίες σωστά καθορισμένες που χρησιμοποιούν τη στόχευση, την αξιολόγηση και την ανάλυση για να κατανοήσουν ποιοι δυνητικοί πελάτες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν. Αλλά επίσης χρειάζεται να καλλιεργήσουν προσωπικές σχέσεις και εμπιστοσύνη για να κλείσουν νέες συμφωνίες και να κερδίσουν πρόσθετες δουλειές από υφιστάμενους πελάτες. Συχνά, μία ομάδα αποδίδει εξαιρετικά σε μία από αυτές τις πτυχές της πώλησης, αλλά υστερεί στις άλλες – και οι ελλείψεις αυτές μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Τα ηγετικά στελέχη των πωλήσεων θέτουν τον πήχη για τη συνολική απόδοση της ομάδας τους. Όταν οι ηγέτες εντοπίζουν τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της ομάδας τους, ανεβάζουν τον πήχη τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για τους συνεργάτες τους, καθώς εφαρμόζουν νέες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές.

Η βελτίωση της διαδικασίας και της προσέγγισης της ομάδας πωλήσεων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτυγχάνει με συνέπεια τους στόχους ανάπτυξης. Το περιεχόμενο της FranklinCovey που βασίζεται σε αρχές και το αποδεδειγμένο σύστημα υλοποίησης θα δώσει τη δυνατότητα στα ηγετικά στελέχη των πωλήσεων να ‘ξεκλειδώσουν’ πλήρως τα ταλέντα της ομάδας τους και να προετοιμάσουν τον οργανισμό για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Σημαντικές Δεξιότητες για την Απόδοση των Πωλήσεων

Οι κορυφαίοι ηγέτες στον χώρο των πωλήσεων γνωρίζουν πως να εντοπίζουν τους ιδανικούς πελάτες, να προσεγγίζουν τις συμφωνίες με στρατηγική, συμβουλευτική νοοτροπία και να μετατρέπουν τις προοπτικές σε συμφωνίες.

Στρατηγική Αναζήτηση Πιθανών Πελατών

Εφαρμόζει μια συστηματική προσέγγιση για την αναζήτηση νέων πελατών.

Υποστήριξη Πελατών

Μαθαίνει να αναπτύσσει συμβουλευτικές σχέσεις με υποψήφιους και υφιστάμενους πελάτες για να δημιουργήσει περισσότερες στρατηγικές ευκαιρίες.

Κλείσιμο Συμφωνιών

Κερδίζει περισσότερες συμφωνίες, υιοθετώντας τη νοοτροπία και καλλιεργώντας τις δεξιότητες των στελεχών πωλήσεων με την κορυφαία απόδοση στον κόσμο.

Δωρεάν Οδηγός

3 Ways Your Sales Team Can Stand Out and Sell More in 2022

Learn what it takes to help your team stand out and sell more with our in-depth guide.

Δωρεάν Webcast

Helping Clients Succeed: The New World of Online Selling®

Learn how to navigate the new world of selling online and what your team needs to do differently to succeed.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Πρόκριση Ευκαιριών από το Κανάλι Δυνητικών Πελατών

 • 01 Live-Online
  Helping Clients Succeed: Πρόκριση Ευκαιριών

  Διευρύνετε το αποτύπωμα των σχέσεών σας με μεγαλύτερες και πιο στρατηγικές ευκαιρίες, εστιάζοντας παράλληλα στις σωστές συμφωνίες και αναπτύσσοντας τη νοοτροπία και τις δεξιότητες των στελεχών με την καλύτερη απόδοση.

  Διάρκεια: 1 ημέρα

 • 02 Εργαλείο
  Πρόκριση Ευκαιριών – Playbook

  Οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν τις αρχές που έμαθαν κατά τη συνάντηση εργασίας, ενώ παράλληλα εξασκούνται και εφαρμόζουν τις αρχές σε μεγαλύτερο βάθος.

  Διάρκεια: 60 λεπτά

 • 03 Καθοδήγηση
  Έλεγχος Υπευθυνότητας

  Οι συμμετέχοντες παραμένουν υπόλογοι μέσω τακτικών προγραμματισμένων αναφορών στους επικεφαλής πωλήσεων ή/και στους καθοδηγητές τους.

  Διάρκεια: 30 λεπτά

Βοηθήστε την ομάδα πωλήσεων να βελτιώσει την απόδοσή της.

Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)
Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)