Δημιουργήστε ένα Σύστημα Υλοποίησης

Πετύχετε τους επιχειρηματικούς στόχους ξανά και ξανά, αναπτύσσοντας μία συνεπή προσέγγιση για την υλοποίηση της στρατηγικής.

Αναπτύξτε τις Δυνατότητες της Ομάδας να Υλοποιήσει τους Επιχειρηματικούς Στόχους

Η επιτυχής υλοποίηση των σημαντικών στρατηγικών αποτελεί κρίσιμο μέρος της επίτευξης επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την υλοποίηση της στρατηγικής και συστημάτων μπορεί να έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην απόδοση του οργανισμού συνολικά.

Το κλειδί για τη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία. Οι ομάδες χρειάζεται να γνωρίζουν με απόλυτη σαφήνεια ποιες είναι οι προσδοκίες απόδοσης που καθορίζουν ποιες δραστηριότητες και συμπεριφορές είναι επιθυμητές και ποιες δημιουργούν οργανωτικό κίνδυνο. Χρειάζονται συστήματα υπευθυνότητας που βοηθούν τις ομάδες να μετρούν την πρόοδο και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Επίσης, χρειάζεται να επενδύσουν στα κατάλληλα εργαλεία, πόρους και πλαίσια, ώστε να μπορεί η ομάδα να παραδώσει έργο υψηλής ποιότητας εντός χρονοδιαγράμματος.

Η ανάπτυξη ενός συστήματος υλοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει να μετατρέψετε τη περιστασιακή εξαιρετική απόδοση σε σταθερή επίδοση ολόκληρου του οργανισμού. Το περιεχόμενο της FranklinCovey που στηρίζεται σε αρχές και το αποδεδειγμένο σύστημα υλοποίησης θα βελτιώσουν την απόδοση των εργαζομένων, θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τη στρατηγική της εταιρείας και να πετύχουν λαμπρά επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Σημαντικές Δεξιότητες Στρατηγικής Υλοποίησης

Η σωστή υλοποίηση ξεκινά από τον σαφή καθορισμό των στόχων του οργανισμού και τη δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων για να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα επιτύχουν τους στόχους αυτούς.

Θέτοντας Ομαδικούς Στόχους

Παρακινεί την ομάδα, δίνοντας στα μέλη τη δυνατότητα να επιλέξουν τους στόχους για τους οποίους θα είναι υπεύθυνοι.

Επιτυγχάνοντας τους Στόχους της Ομάδας

Παρακινεί συλλογική δράση, μετατρέποντας τους στόχους σε παιχνίδι χρησιμοποιώντας έναν πίνακα αποτελεσμάτων που είναι ορατός σε όλους.

Δωρεάν Οδηγός

4 Steps to Refine and Execute Your Team Goals

Use our guide to bring laser focus and clarity to your goals.

Δωρεάν Webcast

The 4 Disciplines of Execution®: Execute Your Must-Win Strategies

Learn how to close your execution gaps by focusing on the highest priority work and driving behavioral change.

Ιστορίες των Πελατών μας

Whirlpool

Αύξηση της Απόδοσης των Πωλήσεων σε Ευρεία Κλίμακα

Η Whirlpool αναζητούσε μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική διαδικασία για να αυξήσει την παραγωγικότητα των στελεχών του τμήματος πωλήσεων. Δείτε πως Οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης τους βοήθησαν να εστιάσουν στις πωλήσεις και σε στοχευμένες δράσεις, πετυχαίνοντας $5,7εκατ. μόνο μέσα στις πρώτες 90 ημέρες.

Alamo Colleges

Ενθάρρυνση των Μαθητών να Παραμείνουν Στοχοπροσηλωμένοι

Τα Κολέγια Alamo ήταν επικεντρωμένα στο να διατηρήσουν τις εγγραφές των φοιτητών στο κολέγιο και να παραμείνουν αφοσιωμένοι στην εκπαιδευτική τους πορεία. Δείτε πως πέτυχαν αύξηση 17% στον αριθμό των πτυχίων και πιστοποιητικών που απέκτησαν οι φοιτητές μέσα σε μόλις 8 μήνες, ξεπερνώντας σημαντικά τον αρχικό τους στόχο.

Ιατρικό Κέντρο Dekalb

Βελτίωση του Δείκτη Ικανοποίησης των Ασθενών

Το Ιατρικό Κέντρο Dekalb χρησιμοποίησε τις 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης για να επιτύχει πρωτοποριακά αποτελέσματα στο δείκτη ικανοποίησης των ασθενών. Δείτε πως κατάφεραν να περάσουν από την 3η εκατοστιαία θέση της χώρας στην 99η.

Marriott

Επιτυγχάνοντας τα Υψηλότερα Αποτελέσματα Όλων των Εποχών

Λίγοι κλάδοι πλήττονται τόσο σφοδρά όσο αυτός των ξενοδοχείων σε τόσο ασταθείς καιρούς. Δείτε πως το ανθρώπινο δυναμικό της αλυσίδας Marriott εστιάζει και επηρεάζει τους πιο σημαντικούς δείκτες μέτρησης, ακόμη και όταν υπάρχει έντονη αβεβαιότητα στο περιβάλλον.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Ευθυγράμμιση των Ομάδων και των Διαδικασιών με στόχο την Επιτυχία

 • 01 Excelerators
  Ευθυγραμμίστε τα 6 Κατάλληλα Συστήματα

  Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός νέου περιβάλλοντος, οι ηγέτες χρειάζεται να καθορίσουν πως θα υλοποιούν την στρατηγική με συνέπεια, ευθυγραμμίζοντας έξι βασικά συστήματα: Ανθρώπους, Αποφάσεις, Πόρους, Δομή, Ανταμοιβές και Διαδικασίες.

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

 • 02 Microlearning
  Διαχείριση της Βελτίωσης Διαδικασιών από μια Στρατηγική Αλλαγή

  Διαχείριση της Βελτίωσης Διαδικασιών από μια Στρατηγική Αλλαγή
  Βοηθήστε τους διευθυντές να μάθουν να βελτιώνουν τις διαδικασίες όταν ανταποκρίνονται σε μια στρατηγική αλλαγή της εταιρείας.

  Διάρκεια: 20 λεπτά

 • 03 Microlearning
  Πως να Καθοδηγήσετε την Ομάδα για την Επιδίωξη ενός Στόχου

  Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να βοηθήσετε την ομάδα σας να έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει το στόχο της, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που προκύπτουν.

  Διάρκεια: 15 λεπτά

 • 04 InSights
  Να Δοθεί Ένας Αγώνας

  Δείτε αυτό το βίντεο για την καινοτομία: πως γεννιέται μέσα από τον αγώνα, πως είμαστε όλοι καινοτόμοι και πως οι ευκαιρίες για καινοτομία βρίσκονται παντού γύρω μας.

  Διάρκεια: 15 λεπτά

 • 05 Whitepaper
  Υλοποίηση κάτω από Συνθήκες Αβεβαιότητας και Πολυπλοκότητας

  Ο Chris McChesney, συγγραφέας best-seller και ειδικός σε θέματα υλοποίησης της στρατηγικής, περιγράφει πως οι 4 Προδιαγραφές της Υλοποίησης μπορούν να βοηθήσουν τους ηγέτες να οδηγήσουν σε αποτελέσματα, ακόμη και σε καιρούς αβεβαιότητας και ασάφειας.

  Διάρκεια: 30 λεπτά

Μετατρέψτε τη σποραδική απόδοση σε ένα σύστημα προβλέψιμων αποτελεσμάτων.

Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)
Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)