Στρατηγική Ηγεσία

Αναπτύξτε ηγετικά στελέχη που πετυχαίνουν αποτελέσματα, μεταφράζοντας τη στρατηγική σε ουσιαστική εργασία.

Αναπτύξτε ηγετικά στελέχη που πετυχαίνουν αποτελέσματα, μεταφράζοντας τη στρατηγική σε ουσιαστική εργασία.

Οι οργανισμοί που έχουν υψηλή απόδοση και επιτυγχάνουν ισχυρά επιχειρηματικά αποτελέσματα κατ’ επανάληψη έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό – μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα στρατηγικής ηγεσίας. Οι στρατηγικοί ηγέτες δεν επικεντρώνονται απλώς στην επίτευξη άμεσων στόχων ή στην αξιοποίηση βραχυπρόθεσμων ευκαιριών. Ακόμα, συνδέουν την καθημερινή εργασία της ομάδας τους με ένα μακροπρόθεσμο εταιρικό όραμα που οδηγεί σε σταθερή ανάπτυξη και έχει διαρκή αντίκτυπο.

Η στρατηγική επιχειρηματική ηγεσία προϋποθέτει την ύπαρξη ενός μοναδικού σετ δεξιοτήτων. Οι ηγέτες χρειάζεται να είναι ικανοί να μεταφράσουν στρατηγικούς στόχους του οργανισμού σε ιεραρχημένους, μετρήσιμους, συγκεκριμένους στόχους για την ομάδα. Πρέπει να συσπειρώνουν τους ανθρώπους τους γύρω από κρίσιμους στόχους, επικοινωνώντας αποτελεσματικά γιατί οι στόχοι αυτοί έχουν σημασία και πως η εργασία τους συμβάλλει στην επιτυχία του οργανισμού. Επίσης, χρειάζεται να βοηθήσουν τις ομάδες τους να προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις αλλαγές όσον αφορά το πεδίο εστίασης της στρατηγικής, ώστε να συνεχίσουν να επενδύουν σε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία.

Η προσπάθεια να αναπτύσσετε τις στρατηγικές δεξιότητες των ηγετών, θα βοηθήσει τον οργανισμό να επιτύχει τους σημαντικότερους στόχους ξανά και ξανά. Το περιεχόμενο της FranklinCovey που βασίζεται σε αρχές και το αποδεδειγμένο σύστημα υλοποίησης θα παρακινήσει τα ηγετικά στελέχη να καθορίσουν στρατηγικούς στόχους, να ευθυγραμμίσουν τις ομάδες τους και να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση.

Σημαντικές Δεξιότητες Στρατηγικής Ηγεσίας

Οι ηγέτες που επιτυγχάνουν συνεπή επιχειρηματικά αποτελέσματα συμβάλουν στον καθορισμό των στόχων με τη στρατηγική νοοτροπία που διαθέτουν, συσπειρώνουν τους ανθρώπους σε ένα σαφές όραμα και βοηθούν τις ομάδες τους να επικεντρωθούν σε εργασίες υψηλής προτεραιότητας.

Στρατηγική Σκέψη

Εντοπίζει στρατηγικούς στόχους με ξεκάθαρα και μετρήσιμα βήματα.

Καθορισμός Οράματος

Επικοινωνεί με σαφήνεια τους στρατηγικούς στόχους και εξηγεί γιατί είναι σημαντικοί

Στρατηγική Επικέντρωση

Επικεντρώνεται στον πιο σημαντικό στόχο παρά τις αντικρουόμενες προτεραιότητες.

Δωρεάν Οδηγός

Impact Your Organization’s Results: Turn Average Employees Into High Performers

Learn how to move the middle 60% of your average performers toward the higher performance level of the top 20%.

Δωρεάν Webcast

The 4 Disciplines of Execution®: Execute Your Must-Win Strategies

Learn how to identify the one thing your team needs to do to deliver breakthrough business results.

Ιστορίες των Πελατών μας

PepsiCo Food

Ανάπτυξη Ηγετών με Ενσυναίσθηση σε Όλο τον Οργανισμό

Η PepsiCo Foods North America ήθελε να προσφέρει στα στελέχη μία εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπου το περιεχόμενο θα προσφέρεται σταδιακά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επιλέγοντας περιεχόμενο από το All Access Pass® της FranklinCovey, ξεκίνησε το πρόγραμμα CORE Leadership με στόχο οι ηγέτες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Vibe Group

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη σε Ευρεία Κλίμακα

Η Vibe Group είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία συμβούλων με εξειδικευμένο προσωπικό στον κλάδο της πληροφορικής. Ενώ ξεκίνησε με τους δύο ιδρυτές το 2011, αναπτύχθηκε γρήγορα και σήμερα απασχολεί 300+ εργαζομένους και 1.000 εξωτερικούς συνεργάτες. Δείτε πως συνεργάστηκαν με τη FranklinCovey για να αναβαθμίσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης και ανάπτυξής της εταιρείας, ώστε να υποστηριχθεί αυτή η ταχεία ανάπτυξη.

SM Energy

Ανάπτυξη Κουλτούρας Προσωπικής Ηγεσίας για τη Διατήρηση Ταλέντων

Η SM Energy επικεντρώνεται στην ενίσχυση της δέσμευσης και τη διατήρηση των ταλέντων μέσω της δημιουργίας μιας κουλτούρας προσωπικής ηγεσίας. Με τη βοήθεια του All Access Pass® της FranklinCovey, οι ηγέτες μιλούν μια νέα γλώσσα, καλλιεργούν σχέσεις συνεργασίας και συζητούν πως να επιτυγχάνουν τους στόχους τους πιο αποτελεσματικά.

Παγκόσμια Στελέχωση και Πρόσληψη Προσωπικού

Ανάπτυξη Κουλτούρας για Παγκόσμια Ανάπτυξη

Η PepsiCo Foods North America ήθελε να προσφέρει στα στελέχη μία εκπαίδευση για την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπου το περιεχόμενο θα προσφέρεται σταδιακά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Επιλέγοντας περιεχόμενο από το All Access Pass® της FranklinCovey, ξεκίνησε το πρόγραμμα CORE Leadership με στόχο οι ηγέτες να αναπτύξουν ενσυναίσθηση σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Η Δύναμη του Ταξιδιού

Η αλλαγή συμπεριφοράς που διαρκεί στο χρόνο πηγάζει εκ των έσω. Το ποιος είναι ένας άνθρωπος και πως βλέπει τα πράγματα επηρεάζει το πως εμπλέκει και καθοδηγεί τους άλλους. Τα Impact Journeys συνδυάζουν το αποκλειστικό περιεχόμενο της FranklinCovey, την συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων και τεχνολογία αιχμής για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αλλάξουν τόσο τη νοοτροπία, όσο και τη συμπεριφορά τους.

Δείτε ενδεικτικά μέρος ενός Impact Journey παρακάτω.

Αναπτύξτε Όραμα και Στρατηγική για την Ομάδα

 • 01 Excelerators
  Αναπτύξτε Κοινό Όραμα και Στρατηγική

  Κάθε εξαιρετικός ηγέτης χρειάζεται να επικοινωνεί το όραμά του με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνει τους άλλους να τον βοηθήσουν να το πραγματοποιήσει.

  Διάρκεια: 30-60 λεπτά

 • 02 Microlearning
  Πέντε Λόγοι για τους οποίους η Ομάδα Χρειάζεται Όραμα

  Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να αρχίσετε να σκέφτεστε την ‘μεγάλη εικόνα’ από σήμερα κι όλα.

  Διάρκεια: 10 λεπτά

 • 03 Video
  Στοχοθέτηση για Νέα Ομάδα

  Δείτε την εμπειρία ενός ηγέτη με μια νεοσύστατη ομάδα στην εταιρεία.

  Διάρκεια: 2 λεπτά

 • 04 Microlearning
  10 Τρόποι Παρακίνησης

  Το άρθρο αυτό θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε ορισμένες από τις βαθύτερες πηγές παρακίνησης που επηρεάζουν τις σημερινές ομάδες.

  Διάρκεια: 10 λεπτά

Βοηθήστε όλους τους ανθρώπους στο οργανισμό να εξελιχθούν σε στρατηγικούς επιχειρηματικούς ηγέτες.

Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)
Ζητήστε ένα Demo

Ενημερωτικό Δελτίο(Required)